Winter 2016

TAIWAN

臺灣,舊稱福爾摩沙(英語:Formosa),是位於亞洲東部、太平洋西北側的島嶼,地處琉球群島與菲律賓群島之間,西隔臺灣海峽與中國大陸相望。面積約3.6萬平方公里,為世界第38大島嶼,其中七成為山地與丘陵,平原則主要集中於西部沿海,地形海拔變化大。因北回歸線貫穿,氣候介於熱帶與亞熱帶地帶之間,北回歸線以北為副熱帶季風氣候、以南為熱帶季風氣候,自然景觀與生態系資源相當豐富而多元。全島現今人口約2,331萬人,超過七成集中於西部的五大都會區,其中以行政中心臺北為核心的臺北都會區最大,總人口達700萬。族群構成以漢族、原住民族為兩大民族:原住民族由多個屬於南島民族的部族組成,漢族則依民系及移民年代的不同而分為河洛(閩南)、客家與外省族群,其中河洛為臺灣最大族群。

臺灣精神象徵之一的玉山是東亞最高峰
黃春明詩 / 龜山島

Guishan Island / 龜山島

台灣外海、太平洋中的島嶼,位於蘭陽平原東面的太平洋上一座火山島。因外型似浮龜而得名。東西寬3.1公里,南北長1.6公里,面積2.841平方公里,海岸線長9公里。行政區隸屬於宜蘭縣頭城鎮龜山里。

蘭陽平原與龜山島
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Sansia Old Street / 三峽老街

三峽老街位於台灣新北市三峽區。老街始創於18世紀中葉。大正5年(1916年)開始,在日本殖民政府的強力主導下,由住民自費將傳統街屋形貌改造為仿歐風立面,以古希臘柱式、古羅馬拱門以及巴洛克裝飾,建構當時廣為流行的歐風街道風貌,融合了洋樓風格元素、日式家紋及漢人文化圖像。 


目前老街風貌大致上保留日治時期原貌。

Alishan National Scenic Area / 阿里山國家風景區

阿里山區的林相豐富,從亞熱帶的闊葉林到寒帶的針葉林都有。800公尺以下丘陵為熱帶林相,主要由相思樹、構樹構成。800~1,000公尺是以樟樹、楓樹、楠樹和殼斗科植物為主的暖帶林相。1,800~3,000公尺左右的林相為溫帶林,紅檜、臺灣扁柏、台灣肖楠、鐵杉及華山松稱為阿里山五木在此大量生長,阿里山的千年檜木群是目前臺灣最密集的巨木群。3,000~3,500公尺主要是臺灣冷杉,呈現寒帶林的林相。

Sun Moon Lake / 日月潭

日月潭 – 位於臺灣南投縣魚池鄉日月村,為日潭與月潭之合稱,因其雙潭水色各異而得名。是臺灣島上第二大湖泊(僅次於曾文水庫)及第一大(半)天然湖泊兼發電水庫。日月潭景色優美,「雙潭秋月」為臺灣八景之一。日月潭也是臺灣原住民邵族的居住地,生活在潭水四周的族人稱其為「水社海」。

2016年3月,與日本靜岡縣濱名湖締結為姐妹湖。